Liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Di tích Danh Thắng Chùa Hang

Phường Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

0239 652 8888

chuahanghatinh@gmail.com

www.chuahanghatinh.org

Kênh truyền thông

Một số cảnh tại Chùa Hang