Hội thảo Quốc tế lần thứ nhất về những khả năng đặc biệt của con người – 09.12.2022

Ngày 09.12.2022, Viện Nghiên cứu & Ứng dụng tiềm năng con người phối hợp cùng các đơn vị: Trung tâm UNESCO Mỹ thuật Việt Nam; Trung tâm nghiên cứu các hiện tượng và khả năng đặc biệt; Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người CIHC; Viện nghiên cứu lý học phương Đông Việt Nam;…

Chi tiết

Bài phát biểu tham luận tại Hội thảo Quốc tế lần thứ nhất của NCC. Trần Thu Hà & Trần Văn Phúc

NHỮNG TRẢI NGHIỆM MINH CHỨNG THU NHẬN NĂNG LƯỢNG SIÊU NHIÊN HÓA GIẢI BỆNH TẬT, NÂNG CAO TRÍ HUỆ Nghiên cứu và ứng dụng các dạng năng lượng tiềm ẩn để nâng cao sức khỏe con người là một trong những lĩnh vực hoạt động chính của các nhà khoa học và các nhà nghiên…

Chi tiết

Bài phát biểu tham luận tại Hội thảo Quốc tế lần thứ nhất của Thầy Trần Văn Phú

KHÁM PHÁ VÀ KHAI THÁC TIỀM NĂNG SẴN CÓ CỦA CON NGƯỜI PHỤC VỤ TRONG ĐỜI SỐNG Từ xưa đến nay con người sử dụng khả năng của mình để phục vụ cuộc sống và tồn tại. Nhìn vẻ bề ngoài chúng ta thấy rằng, nhờ vào quá trình học tập và nghiên cứu, trí…

Chi tiết

HỘI THẢO KHOA HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 2: NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT CỦA CON NGƯỜI (Trực tuyến)

Hôm nay, ngày 15/12/2021 (DL), Chùa Hang rất vinh dự đã được tham gia trực tuyến cuộc Hội thảo Khoa học toàn quốc lần thứ 2 – Nghiên cứu và Ứng dụng khả năng đặc biệt của con người do Viện Nghiên cứu và Ứng dụng tiềm năng con người IHP phối hợp với một…

Chi tiết