Loading...

About Chùa Hang

This author has not yet filled in any details.
So far Chùa Hang has created 143 blog entries.

LUẬN GIẢI KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT (PHẨM TU TẬP ĐÚNG) – P18

By |2022-01-16T15:58:17+07:0016/01/2022|Phật học|

Chính kinh: “Lại nầy Xá Lợi Phất! Chẳng vì thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng, thần túc, lậu tận sáu môn thần thông mà đại Bồ tát thật hành Bát nhã ba la mật. Tại sao vậy? Vì [...]

Chức năng bình luận bị tắt ở LUẬN GIẢI KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT (PHẨM TU TẬP ĐÚNG) – P18

LUẬN GIẢI KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT (PHẨM TU TẬP ĐÚNG) – P17

By |2021-12-30T13:48:41+07:0030/12/2021|Phật học|

Chính kinh: “Nầy Xá Lợi Phất! Đại Bồ tát lúc thật hành Bát nhã ba la mật, vì tam tế là danh từ rỗng không, nên tiền tế chẳng hiệp với hậu tế, hậu tế chẳng hiệp với tiền tế, [...]

Chức năng bình luận bị tắt ở LUẬN GIẢI KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT (PHẨM TU TẬP ĐÚNG) – P17

LUẬN GIẢI KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT (PHẨM TU TẬP ĐÚNG) – P16

By |2021-12-20T09:08:32+07:0019/12/2021|Phật học|

Chính kinh: “Nầy Xá Lợi Phất! Vì sắc rỗng không nên không có tướng não hoại, vì thọ rỗng không nên không có tướng thọ, vì tưởng rỗng không nên không có tướng biết, vì hành rỗng không nên không [...]

Chức năng bình luận bị tắt ở LUẬN GIẢI KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT (PHẨM TU TẬP ĐÚNG) – P16

NỘI HƯ KHÔNG – NƠI KHỞI NGUỒN MỌI TƯƠNG TÁC BIẾN HÓA

By |2021-12-16T23:09:44+07:0016/12/2021|Khoa học|

Những thập kỷ gần đây đã chứng kiến bước phát triển ngoạn mục của khoa học và công nghệ đánh dấu bởi vô số những phát minh kỳ diệu từ các lãnh vực lý thuyết trừu tượng nhất đến các [...]

Chức năng bình luận bị tắt ở NỘI HƯ KHÔNG – NƠI KHỞI NGUỒN MỌI TƯƠNG TÁC BIẾN HÓA
Go to Top