Danh sách các phật tử Chùa Hang ủng hộ đồng bào bị lũ lụt miền Trung (Updated)

DANH SÁCH  PHẬT TỬ CHÙA HANG ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO BỊ LŨ LỤT MIỀN TRUNG (Từ ngày 22/10/2020 DL đến tối ngày  21/11/2020 DL) STT HỌ & TÊN ĐỊA CHỈ SỐ TIỀN (VNĐ)  KHÁC 1 Nguyễn Đình Long TP. Vũng Tàu 5,000,000   2 Nguyễn Thị Tuyết Đường Nguyễn Hữu Cảnh, TP. Vũng Tàu 5,000,000…

Chi tiết