BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU TRIẾT LÝ PHẬT GIÁO

By |2020-08-26T16:35:19+07:0002/07/2020|Triết học|

Phật giáo là một tôn giáo nhập thế tích cực dựa trên nền tảng triết lý khoa học chặt chẽ. Trải qua hàng nghìn năm tồn tại, tư tưởng và giáo pháp của Đức Phật luôn đồng hành với lịch [...]