Loading...

HỘI THẢO QUỐC TẾ LẦN THỨ NHẤT VỀ NHỮNG KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT CỦA CON NGƯỜI – 09.12.2022

By |2022-12-26T10:59:25+07:0023/12/2022|Khoa học, Tin tức|

Ngày 09.12.2022, Viện Nghiên cứu & Ứng dụng tiềm năng con người phối hợp cùng các đơn vị: Trung tâm UNESCO Mỹ thuật Việt Nam; Trung tâm nghiên cứu các hiện tượng và khả năng đặc biệt; Trung tâm nghiên [...]

Comments Off on HỘI THẢO QUỐC TẾ LẦN THỨ NHẤT VỀ NHỮNG KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT CỦA CON NGƯỜI – 09.12.2022

BÀI PHÁT BIỂU THAM LUẬN TẠI HỘI THẢO QUỐC TẾ LẦN THỨ NHẤT VỀ NHỮNG KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT CỦA CON NGƯỜI CỦA NCC. TRẦN THU HÀ & TRẦN VĂN PHÚC

By |2022-12-21T16:39:30+07:0021/12/2022|Khoa học, Tin tức|

NHỮNG TRẢI NGHIỆM MINH CHỨNG THU NHẬN NĂNG LƯỢNG SIÊU NHIÊN HÓA GIẢI BỆNH TẬT, NÂNG CAO TRÍ HUỆ Nghiên cứu và ứng dụng các dạng năng lượng tiềm ẩn để nâng cao sức khỏe con người là một trong [...]

Comments Off on BÀI PHÁT BIỂU THAM LUẬN TẠI HỘI THẢO QUỐC TẾ LẦN THỨ NHẤT VỀ NHỮNG KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT CỦA CON NGƯỜI CỦA NCC. TRẦN THU HÀ & TRẦN VĂN PHÚC

BÀI PHÁT BIỂU THAM LUẬN TẠI HỘI THẢO QUỐC TẾ LẦN THỨ NHẤT VỀ NHỮNG KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT CỦA CON NGƯỜI CỦA GS.VS. ĐÀO VỌNG ĐỨC

By |2022-12-21T16:36:01+07:0021/12/2022|Khoa học|

NỘI HƯ KHÔNG VỚI NGUỒN NĂNG LƯỢNG SINH KHỞI BẤT TẬN Nhân loại đang chứng kiến những bước phát triển ngoạn mục của Khoa học và Công nghệ với những phát minh kỳ diệu trong nhiều lĩnh vực, từ các [...]

Comments Off on BÀI PHÁT BIỂU THAM LUẬN TẠI HỘI THẢO QUỐC TẾ LẦN THỨ NHẤT VỀ NHỮNG KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT CỦA CON NGƯỜI CỦA GS.VS. ĐÀO VỌNG ĐỨC

BÀI PHÁT BIỂU THAM LUẬN TẠI HỘI THẢO QUỐC TẾ LẦN THỨ NHẤT VỀ NHỮNG KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT CỦA CON NGƯỜI CỦA THẦY TRẦN VĂN PHÚ

By |2022-12-21T16:32:01+07:0021/12/2022|Khoa học, Tin tức|

KHÁM PHÁ VÀ KHAI THÁC TIỀM NĂNG SẴN CÓ CỦA CON NGƯỜI PHỤC VỤ TRONG ĐỜI SỐNG Từ xưa đến nay con người sử dụng khả năng của mình để phục vụ cuộc sống và tồn tại. Nhìn vẻ bề [...]

Comments Off on BÀI PHÁT BIỂU THAM LUẬN TẠI HỘI THẢO QUỐC TẾ LẦN THỨ NHẤT VỀ NHỮNG KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT CỦA CON NGƯỜI CỦA THẦY TRẦN VĂN PHÚ

BÀI PHÁT BIỂU THAM LUẬN TẠI HỘI THẢO QUỐC TẾ LẦN THỨ NHẤT VỀ NHỮNG KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT CỦA CON NGƯỜI CỦA TSKH. LÂM QUANG CHIẾN

By |2022-12-21T16:40:24+07:0021/12/2022|Khoa học, Tin tức|

KHAI THÁC VÀ ỨNG DỤNG TIỀM NĂNG CON NGƯỜI KHAI MỞ TIA NĂNG LƯỢNG PHÁT XẠ TỪ CƠ THỂ, ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG VŨ TRỤ HÓA GIẢI BỆNH TẬT NÂNG CAO SỨC KHỎE VÀ KẾT NỐI CON NGƯỜI VỐI THẾ [...]

Comments Off on BÀI PHÁT BIỂU THAM LUẬN TẠI HỘI THẢO QUỐC TẾ LẦN THỨ NHẤT VỀ NHỮNG KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT CỦA CON NGƯỜI CỦA TSKH. LÂM QUANG CHIẾN

NỘI HƯ KHÔNG – NƠI KHỞI NGUỒN MỌI TƯƠNG TÁC BIẾN HÓA

By |2021-12-16T23:09:44+07:0016/12/2021|Khoa học|

Những thập kỷ gần đây đã chứng kiến bước phát triển ngoạn mục của khoa học và công nghệ đánh dấu bởi vô số những phát minh kỳ diệu từ các lãnh vực lý thuyết trừu tượng nhất đến các [...]

Comments Off on NỘI HƯ KHÔNG – NƠI KHỞI NGUỒN MỌI TƯƠNG TÁC BIẾN HÓA

BÍ MẬT TỒN TẠI CỦA SỰ SỐNG TRONG TỰ NHIÊN

By |2020-08-26T00:56:55+07:0026/08/2020|Khoa học|

Trong tự nhiên, sự sống được tồn tại từ thế hệ này sang thế hệ khác dưới hình thức bảo tồn của đa dạng sinh học như Triết học Phương Đông đã chỉ ra: Nhân sinh do tổ. Cùng một [...]

SỰ ĐỒNG NHẤT TRONG QUAN NIỆM VỀ VŨ TRỤ GIỮA KHOA HỌC VÀ PHẬT GIÁO

By |2020-08-26T01:00:48+07:0026/08/2020|Khoa học|

I. DẪN ĐỀ Con người, một sinh vật tuy nhỏ bé trong Vũ trụ bao la, nhưng lại có trí tuệ tuyệt vời, biết tư duy, nhận thức về thế giới quanh mình. Trên cơ sở quan sát và đúc [...]

TỌA ĐÀM KHOA HỌC – PHẬT GIÁO & KHOA HỌC: KHOA HỌC VÀ VŨ TRỤ QUAN PHẬT GIÁO

By |2020-08-26T01:01:25+07:0026/08/2020|Khoa học|

KHOA HỌC VÀ VŨ TRỤ QUAN PHẬT GIÁO Xin chân thành cảm ơn GS.VS.Đào Vọng Đức - GS.TS.Nguyễn Thụ - Hòa Thượng Thích Thông Tuệ và TSKH.Lâm Quang Chiến cùng toàn thể quý vị có mặt trong buổi tọa đàm [...]

Go to Top