Hội thảo Quốc tế lần thứ nhất về những khả năng đặc biệt của con người – 09.12.2022

Ngày 09.12.2022, Viện Nghiên cứu & Ứng dụng tiềm năng con người phối hợp cùng các đơn vị:

 • Trung tâm UNESCO Mỹ thuật Việt Nam;
 • Trung tâm nghiên cứu các hiện tượng và khả năng đặc biệt;
 • Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người CIHC;
 • Viện nghiên cứu lý học phương Đông Việt Nam;
 • Liên hiệp Khoa học Tin học ứng dụng UIA;
 • Viện nghiên cứu và thực hành khoa học dưỡng sinh ISRAR;
 • Viện kinh tế và phát triển doanh nghiệp IEED;
 • Hội nghệ sĩ tâm linh Hoa Kỳ.

Và được sự phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước đã đăng cai tổ chức Hội thảo Quốc tế lần thứ nhất về những khả năng đặc biệt của con người tại Hà Nội. Buổi hội thảo đã diễn ra thành công, tốt đẹp.

Trong sự kiện đặc biệt này có sự hiện diện của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu đều là các giáo sư, tiến sĩ có bề dày nghiên cứu sâu về vũ trụ và những người có khả năng đặc biệt ở Việt Nam & Quốc tế.

Buổi hội thảo gồm có hơn 30 báo cáo khoa học của các tác giả trên thế giới & Việt Nam, tham luận về các nghiên cứu khoa học về tiềm năng của con người và những khả năng đặc biệt của con người trên cơ sở những thành tựu đã đạt được ở Việt Nam cũng như trên thế giới những năm gần đây trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Khoa học công nghệ và Khoa học xã hội, được trình bày bằng 2 ngôn ngữ Tiếng Việt – Tiếng Anh & đã được in vào kỷ yếu của hội thảo.

Một số tham luận của các diễn giả nổi tiếng trên thế giới như: GS. Peter van der Veer – Nguyên Giám đốc Viện Max Planck (Đức) với bài tham luận về Linh hồn và học thuyết tâm linh; Bài tham luận của Tiến sĩ Nicole Charles – Giám đốc điều hành Hiệp hội nghiên cứu và khai sáng Edgar Cayce, Hoa Kỳ về Edgar Cayce’s A.R.E & những khả năng khác thường của con người; Neale Donald Walsch – Học giả nghiên cứu tâm linh nổi tiếng của Mỹ, là tác giả  bộ sách “Đối thoại với Thượng Đế”; Tiến sĩ Pim van Lommel – Nhà nghiên cứu hàng đầu về Khoa học cận tử của Hà Lan.

Về phía Việt Nam cũng có nhiều bài tham luận, trong đó Chùa Hang – Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh rất vinh dự đã có 4  bài tham luận tham gia hội thảo lần này. Sau đây là các báo cáo tham luận của Chùa tại Hội thảo khoa học Quốc tế:

 1. Nội hư không với nguồn năng lượng sinh khởi bất tận (Internal extraspace with unending activating source of energy): GS.VS. Đào Vọng Đức
 2. Khám phá và khai thác tiềm năng sẵn có của con người phục vụ trong đời sống (Discover and exploit available human potential for serving life): Thầy Trần Văn Phú
 3. Khai thác và ứng dụng tiềm năng con người: Khai mở tia năng lượng phát xạ từ cơ thể, ứng dụng năng lượng vũ trụ hóa giải bệnh tật nâng cao sức khỏe và kết nối con người với thế giới tâm linh (Exploitation and application of human potential: Activating the emission energy ray from the body for application of universal’s energy on resolving diseases enhanced health and connecting people to the spiritual world): TSKH. Lâm Quang Chiến
 4. Những trải nghiệm minh chứng thu nhận năng lượng siêu nhiên hóa giải bệnh tật, nâng cao trí huệ (Practical experiences to approve receiving supernatural energy for dissolving diseases and elevating wisdom): NCC. Trần Thu Hà & Trần Văn Phúc

Video buổi Hội thảo Quốc tế lần thứ nhất về những khả năng đặc biệt của con người: Trích lược một số báo cáo tham luận của Nhóm nghiên cứu Chùa Hang – Hà Tĩnh: