Trong tự nhiên, sự sống được tồn tại từ thế hệ này sang thế hệ khác dưới hình thức bảo tồn của đa dạng sinh học như Triết học Phương Đông đã chỉ ra: Nhân sinh do tổ. Cùng một cách tiếp cận như vậy, phần lớn các nghiên cứu, các triết thuyết khác nhau trên thế giới đều đi đến một kết luận rằng, quy luật tồn tại và bảo tồn của tự nhiên được hiểu như là từ mẹ sinh con, con sinh cháu, thế hệ này sinh ra thế hệ kia tiếp nối nhau không ngừng trong quá trình sinh diệt. Từ đó, sự sống trong tự nhiên luôn luôn được tồn tại ở hình thức bảo tồn theo quy luật sinh hóa, phát triển và tồn tại của mọi sự vật trong đa dạng sinh học.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều yếu tố khác thường của sự sống trong tự nhiên khi có những sinh vật được sinh ra rồi lại bị tuyệt chủng theo thời gian (Theo sách Đỏ của Hiệp hội quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (IUCN) công bố năm 2008, kể từ năm 1500 đã có hơn 860 loài động thực vật hoang dã bị tuyệt chủng hoặc biến mất trong tự nhiên). Đồng thời ở từng thời kỳ của lịch sử lại xuất hiện thêm những loài sinh vật mới mà trước đây chưa từng có, như hoa Ưu đàm tự nhiên sinh không cần bất cứ một yếu tố nào, sinh trên sắt, sinh trên nhựa, sinh trên mọi nơi, trên mọi chất liệu, hay như một số các loại vi rút chưa từng biết đến xuất hiện ngày càng nhiều đe dọa tính mạng của con người, v.v… Các hiện tượng này không theo một quy luật nhất định trong tồn tại theo thế hệ.

Như vậy, chúng ta tưởng như là sự sống trên thế giới được bảo tồn theo thế hệ một cách đồng nhất, nhưng hiện thực lại không phải như vậy. Cần phải nhận thức rằng, sự sống trong vật chất không chỉ hạn định bởi vật chất, tinh thần và Năng lượng sự sống, mà trong sự sống còn luôn xuất hiện nhiều khả năng khác nhau từ khả năng thông thường đến khả năng siêu phàm của con người. Mặc dù hình thức của sự sống bề ngoài thấy được là như vậy, nhưng bản chất tồn tại của sự sống trong tự nhiên vẫn còn là một điều bí mật mà con người chưa thể khám phá.

Vậy cái gì tác động cho sự sống tồn tại?

Nếu chỉ quan sát bằng các giác quan thông thường hay bằng các nghiên cứu khoa học thì thấy rằng, sự sống đồng hành với vật chất. Khi vật chất sụp đổ, sự sống trong vật chất sẽ bị mất hay nói cách khác, tồn tại của sự sống chỉ được giới hạn khi vật chất tồn tại, khi vật chất bị tiêu diệt thì sự sống trong vật chất đó không còn nữa, nó bị tiêu diệt theo. Tuy nhiên, sự lý giải trên không phản ánh được hiện thực một cách đầy đủ và chân thật, nên không thể tìm thấy bản chất tồn tại của sự sống. Trong thực tại, không phải tất cả mọi hoạt động, mọi quá trình phát triển và biến động của con người, của thế giới vạn vật đều có thể quan sát và thực nghiệm được. Chính vì lý do này mà giới khoa học luôn luôn phải chạy theo nghiên cứu các hiện tượng kỳ bí của thế giới thường xuất hiện trong tự nhiên, nhưng cuối cùng đều phải dừng bước, không khám phá được. Đây chính là những bí mật của vũ trụ.

Cần khẳng định rằng, bản chất về sự sống và sự tồn tại của sự sống sẽ không thể giải thích được nếu không nhận thức được về một thế giới bí mật khác tồn tại song song với thế giới vật chất. Đó là thế giới siêu hình – chủ thể tạo sinh thế giới vật chất, tồn tại cho thế giới vật chất và tồn tại ngay cả sau khi vật chất sụp đổ.

Vì sự sống của vật chất được cấu thành bởi năng lượng đặc biệt của vũ trụ, nên bản chất sự tồn tại của sự sống cần được nhận thức theo cách tiếp cận khác. Đây không phải là năng lượng thông thường, mà là Thần lực của siêu nhiên. Thần lực này có tư duy. Năng lượng Thần lực có tư duy này tự vận động chuyển hóa độc lập trong quá trình sinh hóa, phát triển và tồn tại vật chất. Nó không tác động tương tác hay hòa nhập với bất cứ một năng lượng nào, hay với bất cứ thành phần nào trong không gian để cùng cấu thành vật chất như các năng lượng thuần túy. Tất cả năng lượng trong tự nhiên đều là sản phẩm được tạo ra bởi năng lượng này. Từ khi vạn vật trong đa dạng sinh học chưa xuất hiện trong thế giới tự nhiên, thì Năng lượng sự sống đã được xuất hiện và từ Năng lượng sự sống này mới hoạt động tạo tác, sinh ra vạn vật trong thế giới tự nhiên.

Do đó, sự sống trong vật chất tồn tại dưới dạng năng lượng vừa hữu cơ, vừa độc lập với vật chất. Sự sống gắn kết hữu cơ với vật chất ở quá trình vận động, phát triển vật chất, nhưng nó cũng độc lập với vật chất và có thể tách rời vật chất bất cứ lúc nào. Mỗi khi Năng lượng sự sống tách rời khỏi vật chất, thì vật chất sẽ bị tiêu diệt và sụp đổ vì vật chất chỉ là cái sản phẩm của Năng lượng siêu nhiên.

Như vậy, vấn đề tồn tại sự sống trong tự nhiên này không phải là tồn tại theo hạn định của vật chất, mà khi vật chất bị tiêu diệt và mất đi thì sự sống vẫn tồn tại dưới dạng năng lượng. Năng lượng sự sống được tách rời ra ngoài và tồn tại trong không gian không bao giờ mất đi bởi năng lượng thần lực của vũ trụ là bất biến, vĩnh hằng.

Sự sống được cấu thành bởi 3 yếu tố. Thứ nhất là vật chất của sự vật. Thứ hai là Năng lượng sự sống và năng lượng tinh thần của sự vật. Thứ ba là năng lượng siêu nhiên tác động cho quá trình sinh hóa, phát triển và tồn tại của sự vật. Do đó, sự sống chỉ là cái sản phẩm được tạo ra và xuất hiện trên thế giới bởi sự tác động tạo hóa của năng lượng siêu nhiên trong vũ trụ.

Tuy nhiên, cho đến nay các nghiên cứu khoa học cũng như các triết thuyết chưa thể khám phá được bí mật tồn tại sự sống trong đa dạng sinh học của tự nhiên, bởi đây là một bí mật của vũ trụ tiềm ẩn trong mọi sự vật. Chỉ những người có trực giác hay toàn giác cảm nhận được hiện thực của bản thân cũng như thấy rõ bí mật này trong mọi sự vật, như các thánh nhân, những người xuất chúng, những vị giáo chủ lập ra các tôn giáo, những nhà triết học duy tâm, v.v… thì mới có thể chỉ ra được tính chân thật của quá trình tồn tại sự sống trong tự nhiên. Nhưng họ không  chỉ thẳng bằng một biện chứng cụ thể để nhân loại thấy được và nếu khi có chỉ ra sự thật của tồn tại, thì cũng ở dưới dạng siêu ngôn ngữ khó hiểu vì đây là một bí mật của vũ trụ.

Cho đến ngày nay thế giới loài người vẫn đang tìm kiếm về quá trình tồn tại trong thế giới tự nhiên. Đã có rất nhiều lý thuyết khác nhau được đưa ra. Có lý thuyết cho rằng, con người chúng ta sau khi chết linh hồn vẫn tồn tại, nhưng cũng có những lý thuyết và nghiên cứu khoa học cho rằng, khi vật chất mất đi thì sự sống kết thúc và thế giới tự nhiên tồn tại dưới hình thức bảo tồn theo thế hệ.

Nhận thức đúng về quá trình tồn tại của sự sống trong thế giới tự nhiên như chúng ta đang thấy trong thực tại thì thấy rằng, tính chân thật của sự tồn tại được diễn ra ở 2 hình thức: Hình thức bảo tồn theo thế hệ và hình thức tái sinh của năng lượng sự sống.

Hình thức tồn tại thứ nhất – Bảo tồn theo thế hệ

Trong quá trình sinh hóa, phát triển và tồn tại, vạn vật mang sự sống không tồn tại vĩnh hằng, mà chúng chỉ được tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định theo khả năng vận động của năng lượng sự sống. Phạm trù sinh theo quy luật tồn tại của thế giới là bố mẹ sinh ra con, con lại tiếp tục sinh ra con nữa, liên tiếp từ thế hệ này qua thế hệ khác để trở thành một quá trình tồn tại của nhân loại mang tính di truyền theo nguyên tắc của loài. Loài nào sanh ra loài đó. Chủng loài nào thì nguyên chủng loài đó. Sự vật được bảo tồn trong quá trình vận động sinh diệt mang tính di truyền theo một dòng lưu chuyển của chúng trong cùng chủng loài. Đây là sinh theo nguyên tắc của quy luật tồn tại được áp dụng theo Luật nhân quả của thế giới. Quy luật nhân quả quyết định cho sự tồn tại của vật chất theo định mệnh của mỗi sự vật tương ứng với thời gian. Do đó, các loài trong tự nhiên được tồn tại không có thời gian đồng nhất. Có những loài được tồn tại với thời gian rất ngắn, nhưng có những loài được tồn tại với thời gian dài hơn trong thực tại, bởi sự tồn tại này được quyết định bằng tư duy của năng lượng Thần lực siêu nhiên mà con người chúng ta không thể quan sát được. Quá trình sinh hóa, tồn tại và phát triển của thế giới tự nhiên được cái tư duy này quy định theo quy luật nhân quả. Mỗi thế giới trong vũ trụ đều được ứng dụng theo một quy luật phát triển riêng biệt, trong đó ở trái đất sự sống trong tự nhiên được ứng dụng theo quy luật tồn tại mà chúng ta đang nhìn thấy. Từng giai đoạn lịch sử của sự sống trên thế giới này đều được tồn tại theo quy luật nhân quả mà vũ trụ đã áp đặt. Từ Luật nhân quả này sẽ diễn ra các biến động mà mọi sự vật có thể bị triệt tiêu, có thể được sinh mới ở những giai đoạn khác nhau theo lịch sử thế giới.

Như vậy, thế giới vạn vật luôn luôn tồn tại, tự nhiên luôn luôn tồn tại, nhưng nó tồn tại theo quy luật tự nhiên ở hình thức bảo tồn. Sự tồn tại của tự nhiên không phải là ngẫu nhiên, không phải là tự nhiên mà đó là sự sắp đặt có tư duy của Đấng siêu nhiên trong vũ trụ này.

Hình thức tồn tại thứ 2 – Tái sinh của Năng lượng sự sống (Đây là bản chất của sự tồn tại)

Bởi Năng lượng sự sống là cái được tạo ra từ Năng lượng siêu nhiên, mà Năng lượng siêu nhiên là vĩnh hằng, bất biến, nên Sự sống luôn luôn được tồn tại cho dù vật chất bị tiêu diệt.

Khi vật chất bị tiêu diệt, sụp đổ, sự sống tách rời ra ngoài và tồn tại trong không gian. Năng lượng sự sống được bảo tồn của Thần lực siêu nhiên vẫn còn tồn tại và đến một thời điểm nhất định, Năng lượng sự sống này tái sinh sang một vật chất  khác là bởi Thần lực siêu nhiên tạo hóa khởi sinh ra vật chất mới. Sự sống vật chất mới đó vẫn là cái tinh thần của vật chất cũ.

Như vậy, ở thời điểm này Năng lượng sự sống sẽ sinh ra vật chất này và ở một thời điểm khác cũng chính Năng lượng sự sống đó sẽ sinh ra vật chất khác. Và cứ như vậy, qua các thời kỳ của thế giới tự nhiên, sự sống luôn luôn tồn tại, các loài vật có sự sống luôn luôn được sinh ra ở hình thức tái sinh không phải là bảo tồn theo thế hệ. Ví dụ, hiện nay sự sống của một sự vật ở thời điểm này gọi là A, nhưng khi A bị tiêu diệt thì sự sống tách rời ra ngoài, tồn tại trong không gian và đến một thời điểm khác Năng lượng sự sống này hoạt động sinh hóa, tạo tác và phát triển ra một sự vật khác gọi là B. Do đó, sự tồn tại của sự sống không nhất thiết chỉ ở một sự vật có sự sống, mà Năng lượng sự sống riêng biệt của vật chất đó ở thời điểm này nó phát triển sự sống trong vật chất A, nhưng cũng Năng lượng sự sống đó ở thời điểm khác sẽ phát triển sự sống trong vật chất B sau khi vật chất A bị tiêu diệt.

Như vậy, sự sống không tồn tại ở hình thức bảo tồn theo thế hệ mà tồn tại ở hình thức có chủ thể tạo hóa sinh mới. Sự sinh hóa của vạn vật là cái sinh hóa của chủ thể, đó là cái Thực thể của vũ trụ. Sự sinh hóa này diễn ra theo một nguyên tắc  hoàn toàn khác. Một vật chất khi mất đi thì cái bản thể sự sống của nó, tức là bản thể của vũ trụ trong vật chất này vẫn tồn tại và chuyển đến sinh ra một vật chất khác ở cùng hoặc khác loài. Cái bản thể của vật chất là bất biến, nhưng trong quá trình tạo hóa, sinh hóa, nó biến hóa đa dạng, không ổn định theo một chủng loài. Khi một cá thể của một loài nào đó bị tiêu diệt, thì cái bản thể sự sống của nó tách ra bên ngoài và đi vào sinh hóa một vật thể khác có thể là khác loài. Như thế có nghĩa rằng, cái thế giới vật chất được sinh ra vô tận, nhưng trong cái vô tận đó thì mỗi cá thể nối tiếp nhau để nó sinh sinh, hóa hóa không ngừng từ vật này sang vật khác. Do vậy, thế giới này được tồn tại, vạn vật trên thế giới này được tồn tại theo  một nguyên tắc là vận động sinh tồn của bản thể. Chỉ một bản thể của một sự vật mà có thể lưu chuyển sinh ra vô cùng vật chất trong không gian và theo thời gian, cho nên quá trình tồn tại của thế giới là luôn luôn sinh hóa, luôn luôn phát triển và luôn luôn tiêu diệt, nhưng bản thể sự sống trong mỗi vật thể luôn sanh sanh, diệt diệt từ vật thể này qua vật thể khác vô cùng theo thời gian.

Phật giáo cũng đã đề cập đến vấn đề này trong Thuyết tái sinh luân hồi.

Kết luận. Như vậy trong sự tồn tại của vũ trụ vạn vật qua các thời kỳ lịch sử, vật chất luôn luôn được sinh ra, phát triển và tồn tại là do Thần lực tư duy của siêu nhiên trong vũ trụ thường xuyên tạo hóa ở trong mọi sự vật. Khi sự vật này bị tiêu diệt sụp đổ thì bản thể sự sống vẫn tiếp tục tồn tại và sinh ra một sự vật khác trong bảo tồn sự sống của đa dạng sinh học chứ không phải ở hình thức tồn tại mẹ sinh ra con, con sinh ra cháu để tồn tại bảo tồn tự nhiên theo thế hệ. Tồn tại của thế giới vật chất là tồn tại ở hình thức tái sinh của Năng lượng sự sống trong chính mỗi vật chất qua các thời kỳ sanh diệt theo thời gian.

Bản chất thực của sự tồn tại sự sống trong tự nhiên ở thế giới này là như vậy. Do đó, các nghiên cứu khoa học cần phải chuyển hướng nghiên cứu vào siêu nhiên vượt khỏi hạn định vật chất mới tìm đến được sự chân thật của tồn tại. Nếu cứ hạn định ở vật chất và sự sống của vật chất theo các hiện tượng thông qua quan sát và thực nghiệm thông thường thì mọi bí ẩn của tự nhiên, của sự sống vẫn là bí ẩn. Không bao giờ loài người khám phá ra được bí mật tồn tại của sự sống trong thế giới tự nhiên này.

Bài viết được thực hiện dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Thầy Trần Văn Phú (Chùa Động Hang, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh). Người thực hiện xin trân trọng tri ân Thầy và kính mong được Thầy, các quý phật tử và bạn đọc gần xa chỉ giáo thêm.

Ngày 26 tháng 04 năm 2018

TS. TRẦN THỊ LAN HƯƠNG