Hôm nay, ngày 15/12/2021 (DL), Chùa Hang rất vinh dự đã được tham gia trực tuyến cuộc Hội thảo Khoa học toàn quốc lần thứ 2 – Nghiên cứu và Ứng dụng khả năng đặc biệt của con người do Viện Nghiên cứu và Ứng dụng tiềm năng con người IHP phối hợp với một số đơn vị Nghiên cứu – Ứng dụng trong cả nước tổ chức.

Hội thảo nhằm tập hợp các kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và ứng dụng Tiềm năng con người nói chung cũng như Khả năng đặc biệt của con người nói riêng trong giai đoạn vừa qua, đồng thời đề xuất các vấn đề cần hợp tác nghiên cứu trong giai đoạn tiếp theo.

Dưới đây là một số hình ảnh về cuộc hội thảo:

Bìa kỷ yếu của Hội thảo

Giới thiệu khai mạc Hội thảo

Nội hư không – Nơi khởi nguồn mọi tương tác biến hóa – GS VS TSKH Đào Vọng Đức 

Phát triển nguồn năng lượng sống tích cực trong Thiền dưỡng sinh – TS. Đại Đức Thích Thiện Thanh

Nghiên cứu các khía cạnh Văn hóa – Tâm linh trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt

– NNC Võ Thành, ThS Nguyễn Văn Quảng, ThS Trịnh Thị Như Ý

 

 Số hóa não bộ toàn ảnh & giải pháp phòng chữa bệnh – TS Nguyễn Quang Duệ

Bàn về vô thức, tiềm thức & ý thức trong phạm trù nghiên cứu tiềm năng con người – GS TSKH Phan Anh

Chùa Hang

Chùa Hang

Ngày 15 tháng 12 năm 2021