Bài phát biểu tham luận tại Hội thảo Quốc tế lần thứ nhất của Thầy Trần Văn Phú

KHÁM PHÁ VÀ KHAI THÁC TIỀM NĂNG SẴN CÓ CỦA CON NGƯỜI PHỤC VỤ TRONG ĐỜI SỐNG

Từ xưa đến nay con người sử dụng khả năng của mình để phục vụ cuộc sống và tồn tại. Nhìn vẻ bề ngoài chúng ta thấy rằng, nhờ vào quá trình học tập và nghiên cứu, trí tuệ con người ngày càng được nâng cao, khoa học càng ngày càng phát triển tiến bộ và từng bước nhảy vọt, cho đến nay cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ tư đã mở ra một kỷ nguyên công nghệ thần kỳ. Điều đó tưởng như là đã đến lúc máy móc có thể thay thế con người trong mọi lĩnh vực lao động sản xuất, phục vụ đời sống. Vậy khả năng sáng tạo của con người có giới hạn hay không khi khoa học kỹ thuật vẫn đang luôn luôn phát triển ngày càng tiến bộ?

Trong thực tế những khả năng của con người là có giới hạn. Sự giới hạn được thể hiện trong những hoạt động thông thường diễn ra theo sự cố gắng hết mình để mưu cầu sự sống và tồn tại. Mỗi cá thể đều có giới hạn về khả năng khác nhau trong tính đa dạng của các khả năng đặc thù với những ngành nghề chuyên môn, phục vụ đời sống. Bên cạnh đó, con người còn có nhiều những khả năng tiềm ẩn, vượt ngoài những khả năng thông thường và ngoài tầm hiểu biết của ý thức, như cơ thể con người hoạt động đôi khi không mang tính tự chủ của ý thức, không thông qua sự điều khiển của ý thức, điều đó phần nào đã được khoa học khám phá và phát hiện. Ví dụ như cơ thể có thể tự chữa lành bệnh. Cơ thể có thể phát hiện các loại khuẩn trùng xâm nhập vào và tự sản ra các kháng thể chống lại kẻ thù như là một hình thức tư duy, trong khi ý thức không hề hay biết. Ngoài ra, con người còn tiềm ẩn nhiều khả năng đặc biệt, khả năng phi thường được xuất hiện trong cộng đồng mang tính đột phá ở nhiều hình thức, có tác dụng phục vụ cuộc sống. Như vậy, khả năng của con người dường như là vô hạn.

Tính hiện thực các khả năng sẵn có của con người là cả tiềm năng vô hạn của Siêu Nhiên có thể khởi tạo lên bất cứ một khả năng nào ngoài những lĩnh vực vốn có trong tính giới hạn của con người. Siêu Nhiên là một hình thái năng lượng của vũ trụ mà con người chưa thể khám phá, tiềm ẩn trong nội tại con người, bao gồm Trí tuệ và Năng lượng siêu việt có năng lực siêu phàm, hoạt động thiên biến vạn hóa, có thể sinh khởi lên bất cứ hiện tượng nào về các khả năng phi thường khả năng đặc biệt ở hình thức này hay hình thức khác, vượt ngoài mọi khả năng thông thường vốn có.

Tính đặc hữu của Siêu Nhiên đã được khái quát hóa trong Siêu Hình Học, qua các luận điểm về lý tính bản thể của con người và vũ trụ vạn vật, cái nhất thể với sự biến thể vô biên, đầy uy lực và quyền năng, tính tuyệt đối của ý niệm và tính phổ quát trong mọi hình thái bản năng của sự vật, v.v… chỉ ra bản chất của thực tại và tồn tại mang tính mơ hồ trừu tượng. Phật giáo cũng nói lên tính nội tại về bản tính của con người, trong Kinh Lăng Già nói rõ: “Tự Tánh của Như Lai Tạng có đầy đủ 32 tướng và 80 tùy hình nơi thân tất cả chúng sinh … ẩn trong thân chúng sinh như bửu vật vô giá ẩn trong áo nhơ[1], được thể hiện trong tính biến hóa đa năng, sinh khởi lên mọi hình thức của hiện hữu.

Quá trình phát triển tiến bộ của con người không phải là sự tiến hóa ngẫu nhiên mà là sự tác động khởi tạo từ nội tại của Siêu Nhiên, được khơi dậy từ các khả năng sẵn có trong tiềm năng vô hạn này, diễn tiến theo định mệnh phát triển tiến bộ của nhân loại qua các tiến trình lịch sử.

Các khả năng phi thường của con người thường được diễn ra trên nền cộng đồng và được thể hiện mang tính đột phá theo thời điểm lịch sử, xuất hiện những cá thể riêng biệt trên nền cộng đồng ấy. Do đó, khả năng của con người tuy có giới hạn nhưng tiềm năng là vô hạn. Những khả năng phi thường có thể được khơi dậy bất cứ lúc nào, mang tính đột phá đối với bất cứ ai trong cộng đồng ở hình thức này hay hình thức khác, nhằm phục vụ cuộc sống, được diễn ra đa dạng các hiện tượng phi thường trong đó có phát minh khoa học.

Cơ thể con người thực sự là một thực thể thiêng liêng mang đầy huyền bí. Con người có thể nhận biết được thế giới, cảm nhận được vũ trụ qua tâm thức và sự điều khiển cơ thể từ một năng lực huyền bí trong nội tại như là một con người thứ hai trong bản thân mình. Sự diễn hóa tác động của trí tuệ vũ trụ vào ý thức trong tính trực giác, được diễn ra các hiện tượng như linh tính, những tiếng nói thì thầm, nói nhẩm ở trong ý thức, diễn hóa vào ý thức những câu thơ, tư duy, trí tưởng tượng hình dung, ảo giác, những giấc mơ và sự điều hướng, v.v… Sự tác động Năng lượng vũ trụ làm chuyển động cơ thể hay điều khiển cơ thể di chuyển trong tính bản năng. Mặc dù vậy nhưng không phải là tất cả mọi người đều cảm nhận được điều đó mà chỉ được biểu hiện đối với một số cá thể riêng biệt.

Sự có mặt của con người cũng như thế giới vạn vật từ khởi nguồn quá khứ cho đến hiện tại và tương lai trong tồn tại tự nhiên, mỗi cá thể luôn luôn được tồn tại hai mặt giữa Siêu Nhiên và tự nhiên. Trong một hữu thể đều luôn ẩn chứa tính đối lập giữa cái giới hạn và cái vô hạn, trong đó tính giới hạn thuộc về tự nhiên và tính vô hạn thuộc về Siêu Nhiên. Tính đặc hữu của Siêu Nhiên năng lượng vũ trụ là Trí tuệ siêu việt có tư duy vô hạn và Năng lượng có năng lực vô hạn, được tồn tại dưới dạng năng lượng, siêu trí tuệ và siêu năng lực. Đây là Trí tuệ và Năng lượng của vũ trụ, được các tôn giáo gọi là Thần Lực hay Thần Khí, tiềm ẩn từ nội tại trong mỗi chúng ta. Ý thức con người chỉ là thành phần trí tuệ hữu hạn, ý thức chỉ là sự hiểu biết và suy nghĩ thông thường còn tư duy sáng tạo được giới hạn mỗi cá thể khác nhau. Mọi tư duy sáng tạo mang tính nhảy vọt, đều được phản ánh từ Trí tuệ vô hạn vào Trí tuệ hữu hạn chứ không phải do ý thức con người nghĩ ra. Sự hoạt động của ý thức được phản ánh hai chiều. Thứ nhất là được phản ánh từ Trí tuệ vô hạn vào ý thức về mọi hình thức tư duy, thứ hai là được phản ánh từ các giác quan cảm giác vào ý thức, cung cấp thông tin cơ thể và thế giới bên ngoài, làm cho ý thức nhận biết sáng tỏ được thế giới bên ngoài trong tính giới hạn của giác quan.

Cơ thể con người được xem như là một cỗ máy sự sống với đa dạng các khả năng sẵn có, được thiết kế chế tạo bởi Năng lượng vũ trụ. Ý thức chỉ được xem như là người điều khiển lái cỗ máy, còn Trí tuệ và Năng lượng vô hạn của vũ trụ là xưởng sản xuất chế tạo, tu sửa, bảo vệ, và phát triển tồn tại cỗ máy sự sống này. Do đó, sự sống và cuộc đời con người phó thác vào mọi hoạt động của Năng lượng vũ trụ nên mỗi cá thể con người phải chịu theo định mệnh trong phát triển tồn tại, con người không thể làm thay đổi được định mệnh phát triển cuộc sống theo ý muốn của mình. Phật giáo đã chỉ ra Trí tuệ vô hạn này trong Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật, nói về trí tuệ rộng lớn đến từ bờ kia, tức là Trí tuệ vô hạn từ trong vũ trụ đến thế giới này [2].

Năng lượng vũ trụ có khắp mọi lúc mọi nơi, được sinh ra từ sự biến thể của một thực thể duy nhất trong vũ trụ với tính biến hóa vô cùng. Thực thể duy nhất của vũ trụ là một khối siêu năng lượng có trí tuệ siêu việt, hoạt động biến thể phân ra các vi thể, các vi thể này tồn tại độc lập theo từng cá thể dưới dạng hạt năng lượng. Các hạt năng lượng này lại tiếp tục biến thể phân ra nhiều hạt năng lượng khác và cứ như vậy sự biến thể phân hạt đến vô cùng và tạo ra một vũ trụ năng lượng vô biên, hoạt động sinh khởi lên vũ trụ vạn vật, phát triển và tồn tại mọi sự vật, làm thay đổi tính ổn định và bất ổn định về mọi thể trạng vật chất cũng như thể chất và tinh thần đối với sự sống con người trong phát triển và tồn tại tự nhiên.

Các hạt năng lượng đều có sự dung thông về trí tuệ giữa hạt này với hạt khác mang tính phổ quát, bao trùm khắp cả không gian thời gian và mọi sự vật hiện tượng. Do đó, mọi sự vật đều biết được thông tin về nhau trong hoạt động phát triển và tồn tại.

Thực thể duy nhất của vũ trụ cũng có thể gọi là Đấng Tối Cao, Đấng Toàn Năng hay Thượng Đế. Khác với các quan niệm về Thượng Đế trong các tôn giáo và một số luận điểm của các triết học mang tính giáo điều.

Năng lượng vũ trụ là chúa tể quyết định cho sự sinh hóa và tồn tại tự nhiên nên được gọi là Siêu Nhiên. Sự tồn tại của hạt năng lượng vũ trụ Siêu Nhiên mang tính thường hằng và bất biến, tồn tại vĩnh hằng theo đặc tính vô hạn của năng lượng. Ý thức cùng các giác quan và năng lượng con người nằm trong khối tổng thể của hạt năng lượng vũ trụ Siêu Nhiên này, được cấu thành và giới hạn về mức năng lượng con người theo nguyên tắc sinh hóa trước khi được sinh ra con người trong tự nhiên. Do đó, mối liên hệ giữa ý thức và năng lượng con người (cái hữu hạn) với trí tuệ và năng lượng Siêu Nhiên (cái vô hạn) và thể chất vật lý là một mối liên kết hữu cơ, sự tổng hòa không thể tách rời trong hoạt động tồn tại.

Việc có bố mẹ mới sinh ra con trong thực tại là quy luật di truyền vật chất theo tính nhân quả, nhân nào quả ấy trong bảo tồn tự nhiên. Còn việc sinh hóa phải có hạt năng lượng vũ trụ nhập vào noãn phôi bố mẹ thì mới sinh ra được con người theo tính di truyền trong quy luật bảo tồn sự sống của thế giới. Do đó, con người có kiếp trước kiếp sau trong luân hồi sanh tử. Sau khi con người chết, thể chất sẽ sụp đổ, khối năng lượng Siêu Nhiên tách rời ra ngoài, tồn tại và giữ nguyên giá trị về trí tuệ và năng lượng vô hạn và hữu hạn của con người không thay đổi.

Sự hoạt động của Trí tuệ vô hạn vũ trụ Siêu Nhiên từ nội tại diễn ra đa dạng các hoạt động sự sống, tạo ra tính giới hạn và vô hạn của khả năng con người và khởi sinh các khả năng phi thường mang tính đột phá đối với các cá thể riêng biệt, đưa đến nhiều lợi ích cho đời sống cộng đồng.

Từ sự thật đang diễn ra ngày càng nhiều những người có khả năng đặc biệt, đáp ứng phần nào những nhu cầu cần thiết phục vụ cho đời sống con người. Những hiện tượng siêu thường được diễn ra như khả năng giao tiếp giữa con người với thế giới tâm linh, khả năng chữa bệnh không dùng thuốc, khả năng tiên tri, thần đồng và nhiều khả năng phi thường khác, v.v…

Dựa vào tiềm năng sẵn có trong tính vô hạn của khả năng con người, chúng ta có thể khám phá và khai thác tiềm năng vô hạn này ngay trong chính nội tại bản thân mọi người, nhằm phục vụ cuộc sống là vấn đề rất cần thiết, đồng thời đưa con người trở về nhận thức đúng về bản thân mình và thế giới thực tại.

Thời gian vừa qua chúng tôi đã được tiếp xúc với Trí tuệ vô hạn của vũ trụ Siêu Nhiên từ nội tại của chính bản thân mình, được trải nghiệm mọi hoạt động trong tính đa dạng của Siêu Nhiên trong cơ thể và ý thức, đã quan sát kỹ lưỡng trong thời gian dài hàng chục năm và phát hiện thấy rõ tính hiện thực của “Chúa tể” Siêu Nhiên một cách tường tận. Đồng thời được khơi dậy một số khả năng, trong đó có khả năng ứng dụng Năng lượng vũ trụ chữa bệnh và nâng cao sức khỏe, đã mang lại lợi ích về sức khỏe và tinh thần cho mọi người xung quanh, đã được Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người có đề tài nghiên cứu từ năm 2012 đến năm 2015 và đưa ra kết quả.

Trong quá trình trải nghiệm và phát hiện tiềm năng vô hạn này từ chính bản thân mình, chúng tôi đã tìm ra phương pháp khai thác và đã đào tạo được những người có khả năng khai mở ra các khả năng đặc biệt cho mọi người xung quanh để phục vụ đời sống, bao gồm hai khả năng cơ bản là dùng Năng lượng vũ trụ để giải phóng bệnh tật bảo vệ sức khỏe và khả năng kết nối con người với thế giới tâm linh.

1. Khai mở khả năng chữa bệnh bằng Năng lượng vũ trụ từ nội tại con người.

Dưới hình thức tác động kích hoạt năng lượng bản thể (Năng lượng vũ trụ) làm nảy sinh tia năng lượng phát xạ từ cơ thể phát xạ ra ngoài qua lòng bàn tay, thu năng lượng trong không gian tác động lên cơ thể con người giải phóng bệnh tật. Hoặc dùng tia năng lượng phát xạ tác động lên cơ thể kích hoạt năng lượng bản thể (Năng lượng vũ trụ) hoạt động tăng trưởng và cơ thể tự chữa lành bệnh.

2. Khả năng kết nối con người với tâm linh bao gồm kết nối con người với thế giới thần linh, vong linh linh hồn và kết nối con người với vũ trụ Siêu Nhiên.

Kết nối con người với thế giới thần linh: Bao gồm các thần linh và vong linh linh hồn người đã chết từ cõi vô hình, nhập vào con người và hoạt động dưới hình thức ngoại cảm như chữa bệnh, gọi vong cho áp vào người khác và các hoạt động ngoại cảm khác.

Kết nối con người với vũ trụ Siêu Nhiên: Làm phát khởi Trí tuệ và Năng lượng vô hạn trong cơ thể mọi người để mọi người tiếp cận Trí tuệ và Năng lực siêu nhiên này trong nội tại chính bản thân mình, trong trải nghiệm sẽ diễn ra các hoạt động về Trí tuệ và Năng lực của Siêu Nhiên như một người thứ hai trong bản thân mình. Ý thức có thể đối thoại với Trí tuệ vô hạn, hỏi và trả lời như đối thoại với một người bình thường. Sự dung thông của Trí tuệ vô hạn được lưu thông khắp trong tất cả mọi sự vật hiện tượng nên có thể thu nhận được thông tin trong vũ trụ vạn vật, thông qua Trí tuệ vô hạn, biết được những gì sẽ diễn ra trong tương lai theo định mệnh phát triển của con người và thế giới.

Điều đặc biệt là trong một thời gian dài nghiên cứu và trải nghiệm, GS. Đào Vọng Đức cùng với nhóm nghiên cứu tại Chùa Hang – Tỉnh Hà Tĩnh đã có được khả năng khai thác tiềm năng vô hạn này của con người, khai mở ra hai khả năng đặc biệt này cho mọi người xung quanh, đã mang lại kết quả rất khả quan trong ứng dụng giải phóng bệnh tật phục vụ sức khỏe và kết nối con người với tâm linh.

Thời gian vừa qua GS. Đào Vọng Đức đã khai mở ra các khả năng đặc biệt này cho một số người tại TP. Hà Nội và TSKH. Lâm Quang Chiến đã khai mở ra các khả năng đặc biệt này cho một số người tại TP. Hồ Chí Minh. Những người được khai mở có khả năng đặc biệt tuy rằng sự tiếp nhập khả năng có độ mạnh yếu, mờ tỏ khác nhau nhưng cũng đã đạt kết quả đi vào ứng dụng phục vụ sức khỏe và tinh thần cho mọi người. Những người được khai mở, được tiếp cận với Trí tuệ vô hạn Siêu Nhiên sẽ được trải nghiệm thể chứng và sáng tỏ tính siêu việt của Siêu Nhiên một cách hoàn toàn, không còn mơ hồ huyền ảo. Sự kết nối con người với vũ trụ Trí tuệ vô hạn từ nội tại, sẽ cho chúng ta một cách nhìn mới về con người và thế giới thực tại. Ngoài thế giới vật chất này đang còn tồn tại một thế giới siêu vật chất tiềm ẩn trong con người và mọi sự vật hiện tượng.

Với sự thật trên, việc khai thác những tiềm năng sẵn có của con người đưa vào phục vụ đời sống là vấn đề vô cùng cần thiết, vừa bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng, vừa hỗ trợ với y học trong giai đoạn dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới. Chúng tôi xin có mấy đề nghị sau đây:

1- Cho phép đào tạo người có khả năng khai thác tiềm năng sẵn có của con người để khai mở ra các khả năng đặc biệt cho người khác phục vụ sức khỏe và đời sống cộng đồng.

2- Cho phép tổ chức khai mở các khả năng đặc biệt cho mọi người có khả năng ứng dụng Năng lượng vũ trụ để giải phóng bệnh tật bảo vệ sức khỏe.

3- Cho phép tổ chức khai mở khả năng kết nối con người với vũ trụ, kết nối với Trí tuệ vô hạn trong nội tại của cơ thể, làm sáng tỏ tính hiện thực về con người với mục đích:

a) Đưa con người trở về nhận diện đúng với bản thân mình, nhằm sửa đổi những tư duy và hành động, bỏ ác làm thiện, trau dồi đạo đức cho cuộc sống được an lạc, nhà nhà an vui, xã hội yên bình.

b) Làm cơ sở cho các ngành khoa học liên quan nghiên cứu về thế giới thực tại, sự sống và tồn tại đối với con người và mọi sự vật trong thế giới tự nhiên và vũ trụ vạn vật, đúng với bản chất của sự tồn tại.

Xin trân trọng cám ơn.

TRẦN VĂN PHÚ

Di Tích Danh Thắng Chùa Hang, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

TÀI LIỆU TRÍCH DẪN

[1]. “Kinh Lăng Già”, Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực, Thành Hội Phật Giáo HCM, Xuất Bản 1994.

[2]. “Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật”, Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh, Viện Phật Học Phổ Hiền, Xuất Bản PL. 2530 DL. 1986.

—————————————————

DISCOVER AND EXPLOIT AVAILABLE HUMAN POTENTIAL FOR SERVING LIFE

So far, human has used their capabilities to serve life and survive. On the surface, we see that based on learning and researching human intelligence is increasingly enhanced, science is developing more and more and it leaps forward. Until now, the fourth industrial revolution has ushered a magical era of technology. It seems like the time has come for machines to replace humans in all production areas and serve life. Thus are the creative capabilities of humans unlimited while science and technology are continuously developing and progressing?

In reality, human capabilities are limited. The limitation is shown in the activities that generally occur by the best efforts to pursue life and survive. Each individual has a different limit of ability in the variety of specific capabilities for professional and life-serving professions. Besides, humans also have many hidden abilities beyond ordinary capacities and the understanding of consciousness. Such as the human body sometimes works without the self-control of consciousness, not through the control of consciousness, that has been partly discovered and found by science. For instance, the body can heal itself. The body can detect invading bacteria and produce antibodies against the enemy as a thinking pattern while the consciousness is unaware. In addition, humans also have many hidden special abilities and extraordinary capabilities. Appearing in the community as a breakthrough in many forms, with the effect of serving life. Therefore, human possibilities seem limitless.

The reality of man’s inherent abilities includes the infinite potential of the Supernatural that can generate any capacity beyond the inherent fields of human limitation. Supernatural is an energy form of the universe that humans have not been able to discover, latent in man’s intrinsic, including transcendent wisdom and energy with super abilities, multiform activities, can arise any phenomena of extraordinary abilities, special capabilities in one form or another, beyond all ordinary inherent abilities.

The endemism of the Supernatural has been generalized in Metaphysics, such as through the arguments about the ontological rationality of humans and all things in the universe, unitary with unbounded variation, full of mightiness and power, absoluteness of concept and universality in all instinctual morphology of things, … Indicate the nature of reality and existence that is ambiguous, abstract. Buddhism also declares the immanence of human nature.  It is evident in the Lankavatara Sutra that “The Tathagata- garbha endowed with the thirty-two major and the eighty minor marks of excellence, … hidden in the body of every being like a gem of great value, which is enwrapped in a dirty garment” [1]. This is embodied in the versatile transformation, arising all forms of existence.

The progressive development process of humans is not a random evolution, but that is the initiated effect from the Supernatural intrinsic, aroused by the available possibilities of this infinite potential, moving forward to the destiny of humankind’s progressive development through the course of history.

The extraordinary human abilities usually occur in the community and are the breakthrough display according to historical moment, appear distinct individuals in that community. Therefore, although human capabilities are limited, the potential is limitless. Extraordinary abilities can be awakened at any time, breakthrough to anyone in the community in one form or another, for serving life. They are occurring a variety of extraordinary phenomena, including scientific inventions.

The human body is truly a mystical sacred entity. Man can perceive the world, feel the universe and the control body from a mysterious inner power as a second person in himself through consciousness. The manifestation of the impact of cosmic wisdom on consciousness in intuition is occurred under the phenomena such as premonitions, whispering voices, and mental speech in consciousness. Manifestation into consciousness verses, thinking, imagination, visualization, dreams and navigation, … The impact of cosmic energy moves the body or controls the body to move in instinct. However, it is not felt by everyone, but only manifests in specific individuals.

In the presence of humans and the world of things from the origin of past to present and the future in natural existence, each individual always possesses two sides between the Supernatural and the natural. In a regular being there is always a contradiction between the finite and the infinite, in which the finite belongs to the natural and the infinite belongs to the Supernatural. The endemicity of the Supernatural cosmic energy is a transcendental Wisdom with infinite thinking, and energy with infinite capacity, exists in the form of energy, superintelligence, and superpowers. This is the wisdom and energy of the universe, known by religions as the Force or (Holly) Spirit, hidden in our intrinsic.

Human consciousness is only a finite intelligence component, consciousness is just common understanding and thinking while creative thinking is limited to different individuals. All the creative thinking is leap, that is reflected from infinite Wisdom to finite intelligence, is not invented by human consciousness. The functioning of consciousness is a bi-directional reflection. The first is the reflection from infinite Wisdom into consciousness for all patterns of thought, the second reflection is from the feeling senses into consciousness, providing information about the body and the outside world, then making the consciousness aware clearly the world of the ouside world clearly within the limits of senses.

The human body is considered as a living machine with various available capabilities, designed and manufactured by the cosmic energy. Consciousness is only regarded as the machine driver, while the infinite Wisdom and energy of the universe is the factory that produces, repairs, protects, and develops this living machine. Therefore, life and human lifetime are entrusted to all activities of cosmic energy, each individual human being thus is destined to develop and exist, man cannot change the destiny of life development as he desires. Buddhism has pointed out this infinite Wisdom in the Maha Prajnaparamita Sutra, which mentioned the great Wisdom comes from the opposite shore, means that the infinite wisdom from the universe comes to this world [2].

The cosmic energy is everywhere and at any time, made by the variant of a single entity in the universe with infinite variability. The single entity of the universe is a mass of superpower with transcendental wisdom, work working as variation divided into microscopic variants, these variants exist independently in each individual in the form of energy particles.

These energy particles continue to divide into many other energy particles and so on, the variation goes to infinity and creates a universe of boundless energy. Their activity arises the universe of things, develops and exists all things, and changes the stability and instability of all physical condition as well as physical and mental states for human life in natural development and existence. All energy particles have an interconnection of wisdom between one particle and another that is universal, covering all space, time, and all things. Therefore, all things know about each other in the activity of development and existence.

The single reality of the universe can also be called the Supreme Being, the Almighty, or God. Different from the concepts of God in religions and some points of dogmatic philosophies.

Cosmic energy is the Lord who decides the biochemistry and existence of nature, so it is called Supernatural. The existence of the Supernatural cosmic energy particle is permanent and immutability, last forever according to the infinite character of energy. Consciousness, together with human senses and energy are included in the totality of this Supernatural cosmic energy particle. They are composed and limited for human energy levels according to biochemical principles before humans were born in nature. Therefore, the relationship between consciousness and energy of humans (the finite) together with the wisdom and energy of the Supernatural (the infinite) and the physical body is an organic connection, an inseparable synthesis in the activity of existence.

In fact, having parents to give birth to children is the law of material genetics according to causality, what goes around comes around in nature conservation. As for biochemistry, there must have been cosmic energy particles entering the parent embryo to give birth to a human following heredity in the life-preserving law of the world. Therefore, human beings have a past life and an afterlife in reincarnation of birth and death. After a person dies, the physical bod will collapse, the Supernatural energy splits apart, exists, and remains the unchanged values of human’s finite and infinite wisdom and energy.

The operation of the infinite cosmic supernatural wisdom from intrinsic occurs in a variety of life activities, creates the limit and limitlessness of human abilities, and originates extraordinary and breakthrough abilities for separate individuals brings many benefits to community life. From the truth that more and more people with special abilities are happening have special abilities, this has partly met the necessary needs for human life.

Supernatural phenomena often occur such as the ability to communicate between people and the spiritual world, the ability to heal without drugs, the ability to prophesy, child prodigies, and many other extraordinary abilities. Based on the inherent potential in the limitlessness of human possibilities, we can discover and exploit this limitless potential within intrinsic people themselves, to serve life as a very necessary issue, and at the same time bring people back to the right perception of themselves and the real world.

For a long time, we have been approached to the infinite wisdom of the Supernatural universe from the intrinsic ourselves. We have experienced all the activities in the diversity of the Supernatural in the body and consciousness and have carefully observed over a long period of several decades and clearly discovered the reality of the Supernatural “Lord”. At the same time, we were aroused a number of possibilities including the ability to apply cosmic energy to cure diseases and improve health, which has brought health and spiritual benefits to everyone around. It has been surveyed and given concrete results by the Center for the Investigation of Human Capabilities (CIHC) from 2012 to 2015.

In the process of experiencing and discovering the limitless potential from ourselves, we have found method to exploit and have trained people who have the ability to unlock special capabilities for everyone around to serve life. Includes two basic abilities of: using cosmic energy to release diseases, protect health, and the ability to connect people to the spiritual world.

1. Using cosmic energy from human intrinsic to unlock the ability to cure diseases

In the form of the activation effect of entity energy (cosmic energy), arose the emitted energy rays from the body radiate out through the palm, gain energy from space impacting on the human body, and release diseases. Or utilize the emitted energy rays to affect the body to activate the entity energy (cosmic energy) operating growth, then the body heals itself.

2. The ability to connect people with spirituality includes connecting people with the spirit world, spirit, souls and connecting people with the Supernatural universe.

– Connecting people to the spirit world: including gods and spirits who have died from the invisible realm, enter the human body, and operate in the form of telepathy, such as healing, soul evocation applying into other people, and other extrasensory activities.

– Connecting people with the Supernatural universe: Awakening infinite wisdom and energy in people’s bodies so that people can access this supernatural wisdom and power within themselves, during experience occur the activities of wisdom and capabilities of the Supernatural as a second person in oneselves. Consciousness can dialogue with infinite wisdom, asking and answering like a dialogue with a normal person. The interconnection of infinite wisdom is circulated throughout all things, so it is possible to obtain information in the universe, through infinite wisdom to know what will happen in the future according to the development destiny of humans and the world.

The remarkable thing is that during a long time of research and experience, Prof. Dao Vong Duc, together with the research team at Chua Hang Monument and Landscape – Ha Tinh province, have obtained the ability to exploit this limitless human potential, unlock these two special abilities for everyone around, achieve very positive results in the application of cosmic energy to release diseases serving health and connecting people to the spirituality world.

During the past time, Prof. Dao Vong Duc and D.Sc. Lam Quang Chien have unlocked the special abilities for a number of people in Hanoi and Ho Chi Minh city, respectively. Although the people who are unlocked these abilities acquire with different levels, has also achieved results in application to serve everyone’s health and spirit. Those who are unlocked, have been accessed to the infinite Supernatural Wisdom will be experienced by their body and clarify the transcendence of the Supernatural perfectly, and free from fanciful ambiguity. Connecting people with the infinite wisdom universe from our intrinsic will give us a new point of view at people and the real world. In addition to this material world, there is also a super physical world hidden in people and all things.

For the above truth, it is extremely necessary to exploit the available potentials of people to serve health. For protecting health of the community as well as supporting medicine during the period of the epidemic that is still a complicated growth worldwide. We would like to make the following suggestions:

1 – Allow training of people who are capable of exploiting the available human potential to unlock special abilities for others to serve the health and community life.

2 – Allow organizing to unlock special abilities for everyone who can use cosmic energy to release diseases and protect health.

3 – Allow organizing to unlock the ability to connect people with the universe, connect to the infinite wisdom within intrinsic of body, and clarify the reality of humans with the purpose of:

a) Bring people back to true identify with themselves in order to change their thoughts and actions, get rid of evil to do good, and cultivate morality for happy life, cozy families, and peaceful society.

b) To make a basis for the related scientific fields to research on the real world, life and existence of humans and things in the natural world and the universe, in accordance with the nature of existence.

Thank you very much.

TRAN VAN PHU

Chua Hang Monument and Landscape, Bac Hong ward, Hong Linh town, Ha Tinh province.

REFERENCES

[1]. Chapter two, Collection of all the dharmas, The Lankavatara Sutra: A Mahayana Text, Daisetz Teitaro Suzuki, George Routledge and Sons, Ltd, 1932.

[2]. Maha Prajnaparamita Sastra, Full by Nagarjuna.