Kính thưa toàn thể quý vị kính mến!

Nhân dịp đầu xuân năm mới, tôi xin chúc mừng năm mới đến toàn thể quý vị và gia đình một năm mới đầy đủ sức khỏe, an khang, thịnh vượng, hạnh phúc và bình an.

Cầu chúc cho thế giới người người đầy đủ sức khỏe, đầy đủ phước đức, vượt qua đại nạn các loại dịch bệnh và thiên tai đang nhấn chìm loài người vào thời vận mạt kiếp này.

Hôm nay, chúng ta tổ chức buổi giao lưu tọa đàm về những khả năng đặc biệt, nhằm thấy rõ tính hiện thực trong kết quả học tập và ứng dụng các khả năng đặc biệt này đưa đến lợi ích về sức khỏe và tinh thần cho con người.

Kính thưa quý vị!

Sự giao thoa tương hỗ giữa vũ trụ đất trời trong không gian vô tận là yếu tố cơ bản cho sự sống, phát triển và tồn tại của con người và thế giới vật chất. Sự kết nối dung thông giao hòa giữa con người và vũ trụ đã được các Tôn giáo và các Thánh nhân chỉ ra trong các tiến trình lịch sử nhân loại. Triết lý Thiên Địa Nhân Hợp Nhất của Phương Đông và Triết lý Vạn sự dung thông vô ngại của Phật giáo đã nói lên điều đó.

Trong quá trình khám phá về thế giới thực tại, qua học tập, khai mở các khả năng đặc biệt, tu tập và trải nghiệm, chúng ta đã thấy rõ con người là thực thể thiêng liêng và khả năng là vô hạn như vũ trụ vô hạn.

Mặc dù vậy, cho đến ngày nay Khoa học hiện đại vẫn chưa khám phá được sự tiềm ẩn của thực thể thiêng liêng và tính vô hạn từ nội tại con người.

Từ sự thật được thấy rõ trong học tập, trải nghiệm và ứng dụng, chúng ta thấy rằng, con người có thể tiếp xúc và lĩnh hội được những tinh hoa của vũ trụ đưa đến những lợi ích thiết thực nhất phục vụ cho cuộc sống phát triển.

Trong học tập, nghiên cứu và trải nghiệm đối với các nhóm nghiên cứu Khoa học trong thời gian vừa qua, việc khám phá và viết ra lý thuyết mang tính hiện thực về sự sống và tồn tại, mối quan hệ giữa sự sống và năng lượng, mối quan hệ giữa ý thức và vật chất là vấn đề cần thiết cho công việc khai thác các tiềm năng sẵn có của con người trong tính vô hạn của nội tại. Từ đó tìm ra phương pháp khai thác các khả năng siêu việt này nhằm đáp ứng nhu cầu cần thiết cho cuộc sống của con người.

Con người có thể tiếp xúc trực tiếp được với thế giới nội tại cho đến thế giới bên ngoài, giữa siêu nhiên và siêu hình. Chúng ta có thể trực tiếp thu nhận được thông điệp từ một thế giới khác và có thể khai thác thông tin giữa con người với con người, giữa con người với sự vật thông qua nhiều hình thức tâm linh, trong đó có loại hình thần giao cách cảm, v.v… và có thể lĩnh hội được những năng lượng siêu nhiên mang tính biến hóa vô cùng.

– Việc khai mở các khả năng đặc biệt, tác động kích hoạt năng lượng vào bản thể từ nội tại của cơ thể làm khởi sinh các khả năng giao tiếp giữa thế giới thực với thế giới siêu hình, khai thác thông tin trực tiếp từ không gian vũ trụ và thế giới xung quanh.

– Tác động năng lượng vào bản thể kích hoạt làm phát sinh các khả năng thu năng lượng từ không gian vũ trụ đưa vào cơ thể con người nhằm giải phóng các loại bệnh tật, phục hồi sức khỏe.

– Tác động kích hoạt năng lượng nội tại làm cho năng lượng gốc hoạt động tăng trưởng, nâng cao năng lượng sinh học hoạt động, phát sinh các kháng thể có năng lượng cao, để cơ thể tự hóa giải và giải phóng bệnh tật phục hồi thể chất là những vấn đề cấp thiết trong thời vận Tận Thế này. Thời gian qua, chúng ta cũng đã và đang từng bước tác động khai mở và đào tạo những khả năng đặc biệt này từ thấp lên cao.

Qua thời gian nghiên cứu và học tập, chúng ta đã tiếp cận được những khả năng đặc biệt nói trên. Tuy rằng sự khai mở làm phát khởi các khả năng đặc biệt này đang trong giới hạn ở định mức thấp, nên tính biến hóa và mức quảng đại còn ở mức thấp và không có sự đồng đều giữa người này với người khác trong học tập và trải nghiệm. Mặc dù vậy, trong ứng dụng chúng ta cũng đều đã thu được những kết quả khả quan đưa đến lợi ích về sức khỏe và tinh thần cho con người trong việc giải phóng bệnh tật và phục hồi thể chất.

Buổi giao lưu tọa đàm hôm nay nhằm để thấy rõ tính hiệu quả trong học tập và ứng dụng trong thời gian qua và trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động ứng dụng những khả năng đặc biệt này để ngày càng thu được nhiều kết quả tốt.

Xin chân thành cảm ơn quý vị, chúc quý vị vượt qua mọi thử thách sàng lọc và đi đến thành công./.

Chùa Hang, ngày 26 tháng 02 năm 2021

TRẦN VĂN PHÚ