Bí mật sự sống trong tự nhiên

Trong thế giới tự nhiên, sự sống được phát sinh trong đa dạng sinh học và được diễn ra ở nhiều hình thức khác nhau trong các loại vật chất. Có thể nói rằng, sự sống trong vật chất là cả một quá trình vô cùng siêu việt. Năng lượng sự sống trong vật chất không chỉ dừng lại ở hình thức vận động cho vật chất phát triển, mà còn phát sinh tinh thần trong vật chất với vô vàn các khả năng ở những sự vật, loài vật khác nhau, đặc biệt là đối với con người. Do đó, trong quá trình phát triển và tồn tại sự sống, con người cũng như nhiều loài vật phát sinh đa dạng các khả năng từ thuần túy đến siêu phàm, siêu nhiên vượt khỏi quy luật phát triển thông thường.

Trong quá trình quan sát về tự nhiên, chúng ta thấy quy luật hoạt động của sự sống như là được sắp đặt bởi một Tư duy mang tính hệ thống ở mọi vật chất khác nhau. Mỗi loài vật đều được mang một đặc thù riêng biệt, nhưng trong những riêng biệt đó thì hầu như được sắp xếp một cách tổng thể, có tính thống nhất, và tính liên đới giữa môi trường với sự vật trong hoạt động phát triển và tồn tại. Sự sống phải hòa nhập với môi trường, nếu sự sống và môi trường không hòa hiệp với nhau thì sự sống sẽ không tồn tại. Điều này được thể hiện như vật này được sinh ra để vật kia tồn tại, và ngược lại nếu vật này không được sinh ra thì vật kia không thể tồn tại, như ngạn ngữ “Trời sinh voi sinh cỏ”… Tính thống nhất được thể hiện qua sự dàn xếp theo chủng loài một cách trật tự. Ví dụ như những cánh rừng nguyên sinh có cây mọc tập trung theo chủng loài như đã được sắp đặt, hay gieo trồng có tư duy, hoặc như loài ong mật không học qua trường lớp, không theo kiểu mẫu nhưng đều xây tổ cùng một hình thức, tổ có cấu trúc lỗ hình lục lăng và các tổ ong mật tự nhiên có sự trùng lặp đến tuyệt đối, còn con người khi xây dựng các công trình kiến trúc thì lại cần có thiết kế, bản vẽ… song các công trình xây dựng vẫn khác nhau và đa dạng theo tư duy của con người. Điều này cho thấy rõ các sự vật, hiện tượng dù có đa dạng, phong phú, có khác biệt bao nhiêu nhưng chúng đều đồng nhất từ một tư duy mang tính hệ thống.

Như vậy, mọi kiến tạo lên thế giới tự nhiên như là có một bàn tay siêu việt nào đó sắp đặt trật tự và có hệ thống trong quá trình sinh hóa, phát triển và tồn tại sự sống.

Vậy, Sự sống là gì? Năng lượng để tác động cho vật chất có sự sống là gì? Điều này đã được các nhà khoa học nghiên cứu từ các tư tưởng về sự sống đầu tiên của Aristotle, Darwin, Pasteur,… hay các thuyết hiện đại về hình thành sự sống, học thuyết về tế bào sống, amino acid, gene,… hay giả thiết “Thế giới ARN” (Carl Woesoe) về quá trình trùng hợp của nucleotide trở thành những mạch ARN ngẫu nhiên dẫn đến sự nhân đôi các ribozyme… Các nghiên cứu về vũ trụ, con người từ thời sơ khai cho đến nay đều cho rằng, nó xuất phát từ năng lượng dù chưa ai biết được đó là năng lượng gì.

Cho đến nay, rõ ràng Sự sống vẫn đang còn là điều bí mật, con người chưa thể giải thích được một cách đầy đủ bằng các nghiên cứu khoa học cũng như lý thuyết của các triết học, tôn giáo, …

Việc tiếp cận các sinh học trong tự nhiên để nghiên cứu về sự sống trong mọi vật chất là vấn đề khó khăn vì không thể xác định bằng các phương tiện khoa học và cũng không thể xác định bằng các giác quan thông thường của con người qua mọi hình thức quan sát. Sự hạn chế này được nhiều nhà khoa học đề cập đến, đặc biệt là trong cuốn sách “Bên ngoài Khoa học” (NXB Khoa học Kỹ thuật 2004) các nhà khoa học như Peter Hodgson – Viện Vật lý Hạt nhân ở Oxford, Jean Fourastié, Eugene Wigner – nhà vật lý Mỹ gốc Hungary đoạt Giải Nobel vật lý năm 1963, Peter Medawar – nhà sinh học đoạt Giải Nobel về sinh lý học và y học năm 1960, Jean Guitton, viện sĩ Viện Hàn lâm Pháp, một trong những nhà triết học xuất sắc nhất cuối thế kỷ 20 đã chỉ ra điều này. Các nhà khoa học này đã đưa thông điệp cho nhân loại là khoa học có giới hạn bởi nhận thức logic dựa trên nền tảng duy vật chủ nghĩa và đưa ra yêu cầu cần phải có một sự thay đổi mang tính cách mạng về thế giới quan để chắp cánh cho sự nhận thức vượt khỏi tầng hiện thực vật chất hạn hẹp, vươn tới những tầng hiện thực bên ngoài khoa học ─ tầng hiện thực phi vật chất và siêu nhiên.

Từ đó, chúng ta thấy rằng trong công tác nghiên cứu về sự sống tự nhiên đòi hỏi cần chuyển hướng phương pháp nghiên cứu để nhận thức đúng với bản chất hiện thực của sự sống. Không thể chỉ dùng các phương pháp khoa học thực nghiệm để khám phá sự sống, cũng như không thể dùng những quan sát thông thường để nhận thức đúng về sự sống, mà cần phải chứng ngộ hiện thực trên cơ sở trực giác hay toàn giác, trên cơ sở “Thiên nhãn” như Phật giáo đã chỉ thì mới khám phá được những siêu việt tiềm ẩn của sự sống trên thế giới.

Dưới sự dẫn dắt của một bậc thầy minh sư tôn kính có năng lực đắc trí vô ngại, trong quá trình tu tập và nghiên cứu chúng tôi cũng đã đạt được mức chứng ngộ về bản thân mình và quan sát về thế giới xung quanh. Từ đó, chúng tôi đã thấy bí mật của sự sống là một sự tiềm ẩn sâu xa, trừu tượng. Đây là điều mà con người không thể chỉ dùng các phương pháp nghiên cứu hay các quan sát thông thường để tìm thấy được.

Thực chất của sự sống là có trước vật chất. Sự sống là một dạng năng lượng của siêu nhiên được sinh ra trong tự nhiên và đầy khắp trong không gian vũ trụ. Năng lượng siêu nhiên là biến thể của Siêu Ý thức mang thần lực dưới dạng năng lượng. Siêu Ý thức này có từ một điểm trong vũ trụ biến thể ra nhiều thực thể đầy khắp không gian. Mỗi thực thể này được biến thể ra cũng là Siêu Ý thức mang thần lực dưới dạng năng lượng và tồn tại trong thế giới tự nhiên này. Từ biến thể của vũ trụ này hoạt động phát sinh năng lượng trên cơ sở thần lực biến hóa cấu thành vật chất và sự sống trong vật chất, tạo ra năng lượng sự sống trong đa dạng sinh học. Từ đó, sự sống được hình thành và phát triển trong thế giới tự nhiên. Tất cả mọi sự vật trong đa dạng sinh học từ vật chất đến năng lượng sự sống của vật chất đều chỉ là sản phẩm của Siêu Ý thức mang thần lực dưới dạng năng lượng, gọi là Năng lượng Siêu nhiên. Năng lượng siêu nhiên không những chỉ tạo hóa ra những vật chất có sự sống mà còn tạo hóa cả ra các sự vật không có sự sống, tức là sinh ra tất cả vũ trụ, vạn vật mà chúng ta đang thấy. Như vậy, sự sống trong thế giới tự nhiên được sinh ra, phát triển và tồn tại là do Năng lượng Siêu nhiên. Bởi vậy, Năng lượng Siêu nhiên luôn luôn tiềm ẩn trong mọi sự vật để vận động cho quá trình phát triển của vật chất và sự sống vật chất trong tự nhiên.

Nếu Năng lượng Siêu nhiên mà tách rời khỏi sự vật thì vật chất và sự sống trong vật chất sẽ sụp đổ, không tồn tại. Bởi vậy, ở thế giới này sự sống trong đa dạng sinh học luôn luôn có một Siêu Ý thức trong chúng. Siêu Ý thức này có thần lực siêu việt và đa dạng hóa các khả năng siêu việt tiềm ẩn trong mọi vật chất. Siêu Ý thức luôn luôn hoạt động biến hóa cho sự sống vật chất phát triển và tồn tại.

Siêu Ý thức trong vũ trụ biến thể như thế nào để phát sinh ra các thực thể siêu nhiên mà tạo hóa được sự sống trong đa dạng sinh học?

Quá trình hình thành và xuất hiện vũ trụ, vạn vật cũng như trong thế giới tự nhiên đã được các tôn giáo và triết học đề cập. Theo Phật giáo, Đức Phật Thích Ca gọi đây là Trí tuệ Phật (Phật tánh, Tánh không,…) có trong tất cả chúng sinh. Đây là Tự tánh của Như Lai tạo tác ra các pháp nên “Tất cả các pháp đều là Phật pháp” (Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật). Biến thể của Như Lai là một phân thân của Đức Phật cũng là Trí tuệ Phật, gọi là Pháp thân của Như Lai, được ví như “vi trần thân” hay ví như cát Sông Hằng và Sông Hằng nhiều như cát Sông Hằng, tức là “thân” của Ngài phân ra như những hạt bụi nhỏ. Trí tuệ Phật ở đây cũng chính là cái Siêu Ý thức của Vũ trụ. Còn nhà triết học Heghen gọi Siêu Ý thức của vũ trụ này là “Tinh thần tuyệt đối”. Từ “Tinh thần tuyệt đối” này thể hiện ra “Ý niệm tuyệt đối” và từ “Ý niệm tuyệt đối” là điểm khởi đầu để sinh ra vạn vật trong vũ trụ. Do đó, trong sự vật, trong con người có tinh thần khách quan và tinh thần chủ quan. Tinh thần khách quan là cái được tạo ra ở sự vật, tức là tinh thần của sự sống vạn vật. Còn tinh thần chủ quan là “Ý niệm tuyệt đối”, là Tư duy, cũng chính là cái Siêu Ý thức biến thể từ Vũ trụ này. Vấn đề này Đạo gia cũng đã đề cập đến, đó là Nguyên thần trong mỗi con người và mỗi mỗi sự vật.

Như vậy, các tôn giáo như Phật giáo, Gia giáo và triết học Heghen,… cũng đều chỉ ra rằng trong mọi sự vật đều có một tinh thần, hay trí tuệ, hay nguyên thần. Điều đó phù hợp với tính thực tiễn trong thực tại của sự phát triển và tồn tại sự sống trong thế giới tự nhiên.

Trong quá trình sinh hóa tự nhiên, Năng lượng Siêu nhiên tạo hóa sự sống cấu thành hai thực thể là thực thể vật chất và thực thể tinh thần. Thực thể vật chất là mọi sự vật hiện hữu, còn thực thể tinh thần là hệ thống tri giác của con người cũng như ở một số loài vật nói chung. Như vậy, sự sống được cấu thành trong tự nhiên không phải tự nó sinh ra trong tự nhiên mà do một Đấng Siêu nhiên tạo hóa.

Bởi sự cấu trúc này của sự sống mà trong tất cả các chủng loài đều có tư duy và thần lực. Do đó, tính hiểu biết trong vạn hữu cực kỳ sáng tỏ, nhưng nó chỉ được thể hiện tại vật chất theo mỗi chủng loại sai khác từ sự biến hiện để xuất hiện thành những thứ tầng. Ví dụ như ý thức là tính hiểu biết của con người, còn các loài súc vật có tính biết đơn giản và sự cảm nhận của tính biết ở muôn loài trong đa dạng các hình thức khác nhau tùy vào đối tượng sinh học khác nhau.

Năng lượng sự sống trong sinh học không phải là dạng năng lượng thông thường của sự sống như chúng ta nhìn thấy mà là cả một quá trình siêu việt của tư duy và thần lực tạo hóa.

Từ sự cấu trúc này của Năng lượng sự sống trong đa dạng sinh học mà vật chất được sinh ra khung hình có kích thước, khối lượng và đều có sự tính toán và nghệ thuật tạo hóa. Ví dụ, đối với các mảng mầu của lá, của hoa, của lông, của da,… đặc biệt là sự tô điểm các mảng mầu ở các cánh bướm, các loài côn trùng mà ta nghĩ chúng là vô tri, vô giác nhưng thực sự đó là sự biến hóa có tư duy nghệ thuật tạo ra các sắc mầu được tô điểm cân đối giữa hai cánh của các loài bướm cũng như các sinh vật khác, …

Từ đó ta thấy, sự cấu thành vật chất của tạo hóa là yếu tố cơ bản của Tư duy Siêu nhiên – một trí tuệ của tạo hóa chứ không phải vật chất tự nhiên mà có. Mọi vật chất đều có định mệnh trong phát triển và tồn tại, tức là được định sẵn bởi Tư duy Siêu nhiên khi vạn vật được xuất hiện trong tự nhiên.

Như vậy, Năng lượng sự sống là một Trí tuệ mang thần lực siêu việt, là cả một quá trình biến hóa tạo hóa sinh ra vạn vật chứ không phải là tự nhiên hay ngẫu nhiên. Đó chính là bí mật trong con người, trong vạn vật mà cho đến ngày nay khoa học thế giới cũng như triết học, tôn giáo,… cũng đã tập trung quan sát, nghiên cứu và tìm kiếm sự thật về sự sống trong thế giới tự nhiên này. Nhưng mọi nghiên cứu và mọi lý thuyết chỉ ra đều chưa khám phá ra được tính chân thật của nó. Do đó, Bí mật của sự sống vẫn còn là bí mật mà cho đến ngày nay nhân loại vẫn còn loay hoay khám phá, tìm kiếm những bí ẩn huyền diệu này trong sự sống của mọi vật chất.

Để tìm ra Bí mật của Siêu Ý thức – Thần lực Vũ trụ tiềm ẩn trong sự sống và tạo ra năng lượng sự sống cũng như vật chất thì không thể chỉ khám phá bằng con đường nghiên cứu khoa học và cũng không thể chỉ dùng bằng các hình thức quan sát thông thường mà cần phải có những người chứng ngộ thế giới như Đức Phật Thích Ca, Heghen và những người có trực giác,… là những người có khả năng tiếp cận được với cái Siêu nhiên trong mình, thực chứng một cách sáng tỏ, thì mới thấy rõ được sự thật của sự sống là gì. Trên cơ sở đó, chúng ta mới có thể mô tả được đầy đủ hình ảnh của sự sống được diễn biến ở muôn loài trong đa dạng sinh học của thế giới tự nhiên này.

Kết luận: Việc tìm hiểu bí mật của sự sống trong tự nhiên trên đây đã đưa chúng ta đến một nhận thức mới nhằm xác định các hướng nghiên cứu về tự nhiên và các hiện tượng không hạn định tại vật chất. Các nghiên cứu phải vượt ra ngoài phạm trù về vật chất và hiện tượng thì mới tìm thấy được chính xác sự sống trong mọi sự vật của tự nhiên trong thế giới này./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật – NXB Hồng Đức 2014.
  2. Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật.
  3. Sách “Bên ngoài khoa học” – NXB Khoa học Kỹ thuật 2004.
  4. Link về Nguồn gốc sự sống: https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngu%E1%BB%93n_g%E1%BB%91c_s%E1%BB%B1_s%E1%BB%91ng và một số tài liệu khác.
  5. Link về Sự sống là gì?  http://www.chungta.com/nd/tu-lieu-tra-cuu/su_song_la_gi-6.html và một số tài liệu khác.
  6. Link về Bật mí năng lượng đặc biệt của con người: http://kienthuc.net.vn/giai-ma/bat-mi-nang-luong-dac-biet-cua-con-nguoi-374567.html
  7. Link về Những tư tưởng cơ bản của Hegel về logic học với tính cách là logic biện chứng: http://www.chungta.com/nd/tu-lieu-tra-cuu/nhung_tu_tuong_co_ban_cua_hegel_ve_logic_hoc-6.html
  8. Link về Tư tưởng Đạo Gia:  http://www.maxreading.com/sach-hay/tu-tuong-dao-gia.
  9. Link về Những thuyết hình thành sự sống hiện đại:  https://vdocuments.site/boom563db919550346aa9a9a03db.html

Ngày 25 tháng 03 năm 2018

Khưu Hà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *