Sáng ngày 14/11/2020, Chùa Hang, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức nâng cao năng lượng cho các phật tử miền Trung nhằm ổn định tính hiệu quả về định mức năng lượng, có kết quả trong ứng dụng phục vụ sức khỏe, giải phóng bệnh tật và phục hồi thể chất cho con người. Đông đảo các Phật tử ở miền Trung đã tập trung về Chùa để nâng cấp năng lượng:

Hồng Lĩnh, ngày 14 tháng 11 năm 2020