Tọa đàm Khoa học – Phật giáo và Khoa học: Không gian – Thời gian dưới sánh sáng giáo lý kinh Phật và Vật lý học đương đại

GS.VS. Đào Vọng Đức phát biểu tại buổi tọa đàm khoa học ngày 13 tháng 11 năm 2019: Lời đầu tiên tôi xin bày tỏ niềm cảm xúc hân hoan được có cơ duyên tham dự buổi tọa đàm hôm nay và phát biểu vài suy nghĩ về sự tương quan giữa Phật giáo và…

Chi tiết

Bí mật sự sống trong tự nhiên

Trong thế giới tự nhiên, sự sống được phát sinh trong đa dạng sinh học và được diễn ra ở nhiều hình thức khác nhau trong các loại vật chất. Có thể nói rằng, sự sống trong vật chất là cả một quá trình vô cùng siêu việt. Năng lượng sự sống trong vật chất…

Chi tiết